Tag: vải chống thấm

Vải chống thấm nhờ khả năng tháo nước

Các kỹ sư y sinh học ở Đại học California tại Davis (Mỹ) vừa cho ra đời một loại vải mới có cơ chế hoạt động giống như da người, tức có khả năng thấm mồ hôi và đẩy nó ra ngoài ngay lập tức. Bằng cách dệt xen chỉ thấm nước với chỉ chống