Tag: tạo nhãn mác laser

Công nghệ Laser Marking

Tạo nhãn mác laser là phương pháp tạo nhãn mác linh hoạt, chất lượng và hiệu quả cao nhất. Một tia laser có thể sử dụng để tạo nhãn mác trên mọi loại vật liệu mà không đòi hỏi việc xử lý phụ trước hoặc sau. Khả năng chương trình hóa dễ dàng cho phép