Tag: dòng máy Capto

Coromant Capto®: lý tưởng cho ứng dụng tiện và phay

Sandvik Coromant vừa giới thiệu dải máy Coromant Capto® mới lý tưởng cho cả hai loại ứng dụng tiện và phay. Dòng máy Capto cung cấp độ linh hoạt để thay đổi nhanh chóng từ hệ thống này sang hệ thống khác. Máy nêu bật chất làm nguội từ đầu cắt CoroTurn HP mới nhất,