Tag: chiến tranh truyền thống

Liên Hợp Quốc bàn về robot sát thủ

Một cơ quan của Liên Hợp Quốc thảo luận về những nguy cơ của việc sử dụng vũ khí có khả năng giết người tự động. Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đang họp tại thành phố Geneva, Thụy Sỹ để thảo luận về những thiết bị có khả năng tự ra quyết định