Tag: Artcut Software

Hướng dẫn cài Artcut Software cho máy cắt JL

Bạn cho đĩa Artcut Software Englidh/German Version vào máy tính. Máy sẽ tự chạy setup cho bạn. Nếu máy không tự chạy, bạn vào ổ đĩa CD tìm và chạy file Setup.exe (biểu tượng như hình bên dưới) Chọn Next Chọn Yes   Chọn Next   Chọn Finish. Bạn đã hoàn tất việc cài đặc.