Máy dị dạng HPTF – 1320B

may-di-dang-hptf-1320b

TF – 1321A là máy cắt đặc biệt, có thể xử lý cả bên trong và bên ngoài cạnh tròn và cạnh giống mỏ vịt của tấm kính phẳng. Đường nét được xử lý của cả bên trong và bên ngoài của cạnh tròn và cạnh hình mỏ vịt của tấm kính phẳng. Có hai cách mài, gồm mài bằng tay và bằng khí nén. Máy này có thể hoàn thành mài thô, mài chính xác và đánh bóng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *