Phụ kiện máy cắt, khắc laser

Gương vàng 20x3mm

Màu: vàng Đường kính: 20mm Dầy: 3mm

Thấu kính bạc 20x2mm

Màu: bạc Đường kính: 20mm Dầy: 2mm

Thấu kính vàng 20×2.8mm

Màu: vàng Đường kính: 20mm Dầy: 2.8mm

Thấu kính vàng 20x2mm

Màu: vàng Đường kính: 20mm Dầy: 2mm

Gương vàng 25x3mm

Màu: vàng Đường kính: 25mm Dầy: 3mm